Kierunki kształcenia-Technik inżynierii środowiska i melioracji

Technik inżynierii środowiska i melioracji – NOWOŚĆ!!!
Interesowało Cię kiedyś co dzieje się z wodą zanim wypłynie ona z Twojego kranu i co po tym gdy zniknie w odpływie wanny czy zlewu?

Jeśli tak, to zapraszamy do nas.

Przychodząc do nas poznasz tajniki: ekologii, inżynierii wodnej, hydrologii, geodezji itp. Nauczymy Cię jak zaplanować procesy uzdatniania wody, jak zaprojektować sieć i instalację wodociągową, jak poprawnie zainstalować urządzenie sanitarne. Ponadto poznasz zasady budowy urządzeń przeciwpowodziowych, prowadzenia prac melioracyjnych i geodezyjnych.

Kierunek ten trafia w aktualnie rosnące zainteresowanie człowieka środowiskiem naturalnym i harmonijnym współżyciem z przyrodą.

 W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi:

• charakteryzować stan środowiska przyrodniczego

• czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno – wysokościowe

• wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne

• wykonywać lokalną sieć wodociągowo – kanalizacyjną

• utylizować odpady ciekłe i stałe

• eksploatować i konserwować systemy wodno – melioracyjne

 Praca

Po ukończeniu nauki możesz znaleźć pracę w różnego typu placówkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem, biurach projektowych i geodezyjnych, firmach związanych z gospodarką wodną lub założyć własną działalność gospodarczą.

Możesz również po zdobyciu stażu i ukończeniu studiów wyższych ubiegać się o uprawnienia budowlane. 

Czteroletni plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.

Przedmioty zawodowe:

 • Rysunek techniczny
 • Budownictwo inżynieryjne
 • Geodezja
 • Melioracje wodne
 • Technika sanitarna

Przepisy ruchu drogowego

 • Podstawy ekonomii
 • Marketing
 • Zarządzanie firmą
 • Zajęcia praktyczne

Przedmioty specjalizacyjne

Szkoła gwarantuje dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach, w tym pracowniach komputerowych.

Każdy ma możliwość zdobycia samochodowego prawa jazdy kat. B.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • uczniowie mogą uzyskać uprawnienia na prawo jazdy samochodowe (kat. B) oraz na ciągnik (kat. T),

 • prowadzona jest nauka języka obcego zawodowego,

 • przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *