TECHNIK GEODETA

NOWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE – GEODEZJA GÓRNICZA

NOWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE – GEODEZJA GÓRNICZA

TECHNIK GEODETA Z INNOWACJĄ „GEODEZJA GÓRNICZA" TYLKO U NAS!!! Innowację tę wprawadzamy, aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność naszych absolwentów na lokalnym rynku pracy Zagłębia Miedziowego. Obowiązująca dla kierunku technik geodeta podstawa programowa zostanie rozszeszona o wiadomości i umiejętności z zakresu…