Kontakt

Sekretariat szkoły

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły przy ul. Folwarcznej 55 w godzinach 7.30 -15.30
tel. (076) 833-38-57. 
e-mail: rolglogow@poczta.onet.pl